AKTUELLT PÅ ARENAN

Fullt hus på Arena för Tillväxt fyra Almedalsseminarier

Arena för Tillväxt fyra Almedalsseminarier lockade till fullt hus. Här en bild från seminariet Immigrants - we need them där bl a ovanstående kommunstyrelse- ordföranden medverkade: Katarina Berggren (S) Botkyrka kommun, Tomas Mörtsell (C) Storumans kommun och Ulf Eriksson (C) Falköpings kommun.

Underlag från Arenan's Almedalsseminarium om kommunernas framtid

I nedanstående länk finns ett underlag till Arena för Tillväxt Almedalsseminarium ”Den gyllene medelvägen? Ett samtal kring kommunernas framtid". 

Läs mer

Sveriges Nya Geografi 2014

Nu är Sveriges Nya Geografi 2014 tillgänglig via nedanstående länk. Under Almedalsveckan presenteras kartorna kring utbildning och kön, integration och digitalisering, se Arenans Almedalsprogram. Tryckt version av rapporten kommer i samband med utdelning av Årets Tillväxtkommun 2014 den 21 augusti. Maila katrien.vanhaverbeke@skl.se om du redan nu vill beställa exemplar av skriften.

Läs mer

Arena för Tillväxt på gång med ny hemsida och grafisk profil

Snart lanseras Arenans nya hemsida och grafiska profil. Håll utkik!

Nytt Omvärldsaktuellt

Nya Omvärldsaktuellt innehåller bl.a en intervju med Katrien Vanhaverbeke, verksamhetschef på Arena för Tillväxt, som berättar om Arenans fyra seminarier under Almedalsveckan.
Läs mer

Filmat seminarium om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden

Den 21 maj anordnade Arena för Tillväxt ett lunchseminarium på tema Ny i Sverige - vad kan jag bidra med?, som finns att tillgå på film i efterföljande länk:
Till film

Ny i Sverige - vad kan jag bidra med?

En ny skrift från Arena för Tillväxt som belyser integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden och som visar på dess utmaningar och möjligheter. Skriften lyfter fram erfarenheter och goda exempel samt visar på konkreta åtgärder i ett lokalt perspektiv.

Läs mer

Film om lokal integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden

Storuman och Sunne är två exempel på kommuner som lyckats med sitt arbete med integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. De goda exemplen presenteras i efterföljande filmlänk.

Läs mer

Bilder från Arena för Tillväxt och SKL seminarium om näringslivs- och tillväxtprogram

Arena för Tillväxt och SKLs erfarenhetsseminarium om näringslivs- och tillväxtprogram lockade ett 40-tal deltagare. Bilder från de goda exemplen, Vänersborg och Trosa finns att tillgå i länk.

Läs mer

Nytt Omvärldsfakta visar att 7 av 10 kommuner ökade folkmängden 2013

Arenans senaste Omvärldsfakta med kommunvisa uppgifter sätter ljuset på befolkningen år 2013 i ett lokalt och regionalt perspektiv, bl a att hela 70 procent av kommunerna ökade sin folkmängd.

Läs mer

Inventering av kommunernas näringslivs- och tillväxtprogram

Arenan har inventerat kommunernas näringslivs - och tillväxtprogram. Länkar finns bl a att tillgå till samtliga 94 program som återfanns vid inventeringen.

Läs mer

"All time high" i antal sysselsatta

Arenans senaste faktablad sätter fokus på den starka sysselsättningsutvecklingen i Sverige.

Läs mer

Stockholm - Årets Tillväxtkommun 2013!

Stockholms stad utsågs den 20 november till Årets Tillväxtkommun 2013 av Arena för Tillväxt och Sweco EuroFutures. Priset delades ut av näringsminister Annie Lööf i Stockholms stadshus.

Till Pressmeddelande
 

Läs mer

Förnyelse för framtiden

Ny rapport från Arena för Tillväxt som belyser lokal och regional omställning, visar på dess utmaningar och möjligheter, lyfter fram erfarenheter och visar på åtgärder för att klara framtidens omställning.

Läs mer

Näringslivets kompetens- försörjning - dags att agera!

                                                                                                          Ny rapport från Arena för Tillväxt som belyser situationen och betydelsen av kompetensförsörjningen inom näringslivet, visar på dess utmaningar och möjligheter, lyfter fram erfarenheter och visar på konkreta åtgärder för att klara framtidens kompetensförsörjning.

Läs mer

Tillväxtfrågor i ett lokalt och regionalt perspektiv

Roland Léxén, chef på Arena för Tillväxt, ger i nedanstående film en övergripande beskrivning av tillväxtfrågor i ett lokalt- och regionalt perspektiv.

Läs mer

Skola, praktik och jobb - hur svårt kan det vara?

Ny skrift från Arena för Tillväxt om kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad i ett lokalt och regionalt perspektiv. Skriften belyser bl a utmaningar, möjligheter, goda exempel och konkreta förslag på åtgärder för att stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsmarknad . 

Läs mer

Vilka är de största arbetsgivarna i kommunerna?

I bifogad fil redovisas de fem största arbetsgivarna i respektive kommun avseende februari 2010.

Läs mer

OMVÄRLDSNYTT

Debatten om företags- klimatet måste vidgas

Diskussionen om vad som skapar ett bra lokalt företagsklimat behöver vidgas. Fokus riktas nästan enbart mot kommunerna, trots att företagen har kontakt med en mängd andra aktörer. Det menar Håkan Sörman, Vd på Sveriges Kommuner och Landsting, i en debattartikel.

Läs mer

Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020

Den 3 juni presenterade näringsminister Annie Lööf regeringens nya nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft. Sammanlagt kommer cirka 35 miljarder kronor att fördelas till Sveriges län 2014-2020.      

Läs mer

Som vanligt högst nyföretagande i Stockholm

Nyföretagarcentrums statistik över nyföretagandet år 2013 visar bl a att nyföretagandet som vanligt är högst i Stockholm. Kommunvisa uppgifter finns att tillgå i länken.

Läs mer

Översikt om faktorer som skapar boendeattraktivitet

Varför är vissa platser mer attraktiva än andra? – en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet presenterades
i juni 2014 av Tillväxtanalys.

Läs mer

Konjunkturbarometern -Maj 2014

Barometerindikatorn föll 3,6 enheter till 98,8 i maj, från 102,4 i april. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk hela 7,8 enheter och stod för merparten av nedgången.

Läs mer

Bäst att bo i Stockholm

I tidningen Fokus årliga kommunranking var det är bäst att bo har Stockholm utsetts till vinnare 2014. Rankinglistan framgår i nedanstående länk.

Läs mer

Konferens om livskraftig näringslivsutveckling

26-27 augusti anordnas konferensen Livskraftig näringslivsutveckling i Stockholm.

Läs mer

Solna toppar återigen undersökningen om det lokala företagsklimatet

Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet visar bl a att Oxelösund klättrat mest, från plats 264 år 2013 till plats 134 år 2014, och att Solna återigen toppar listan.

Läs mer

Föreläsning om utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel

Esbri bjuder in till föreläsning om utlandsföddas roll för företagens utrikeshandel den 14 maj kl 15-17.

Läs mer

Vårpropositionen satsar på ökad kunskap och landsbygd

I nedanstående länk presenteras regeringens vårproposition i form av sammanfattningar, webb-tv och länk till hela propositionen. Propositionen har bl a fokus på att öka kunskapen för att stärka arbetskraften samt satsning på landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Säkerhetspolitiska spänningar skapar osäkerhet för tillväxten

Tillväxten blir allt osäkrare när de globala spänningarna ökar visar bl a Swedbank Economic Outlook för april 2014.

Läs mer

Två av tre ungdomar kan tänka sig att bli företagare

68 procent av åldersgruppen 18-30 år kan tänka sig att bli företagare visar bl a Entreprenörskapsbarometern 2012, en undersökning från Tillväxtverket som 13 000 personer deltog i.

Läs mer

Konsumtion bakom tillväxtlyft

Den svenska BNP-tillväxten lyfte markant fjärde kvartalet 2013 efter en period av svag aktivitet. Hushållskonsumtion och offentlig konsumtion var fortsatt centrala tillväxtkomponenter, visar statistik från SCB.

Läs mer

Regionernas arbetsmarknad 2011-2030

Rapport från TCO som belyser regionernas arbetsmarknad 2011-2030, bl a utifrån befolkning och sysselsättning.

Läs mer

Folkmängden ökade i 7 av 10 kommuner år 2013

Folkmängden i Sverige uppgick vid årskiftet 2013/2014 till ca 9645000 personer vilket är en ökning under 2013 med hela 89 000 personer, visar statistik från SCB. Ökningen beror främst på en fortsatt hög invandring. Högst procentuell folkökning hade Sundbyberg, rikets till ytan minsta kommun. Länk till kommmunvis befolkningstabell.

Läs mer

Återhämtningen hämmas av en svag omvärld

Konjunkturinstitutets senaste konjunkturrapoort visar på förbättringar men att osäkerheter i omvärlden hämmar utvecklingen.

Läs mer

Fortfarande stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda

Andelen behöriga till gymnasiet, andelen förvärvsarbetande och valdeltagandet är fortfarande betydligt lägre bland utrikes födda än inrikes födda. Detta visar rapporten ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige” som släpptes av SCB den 6 december.

Läs mer

Äntligen totalräknad hushållsstatistik!

För första gången på över 20 år är det idag möjligt att få en totalräknad uppgift över antalet hushåll i Sverige. 2012 fanns det 4 176 313 hushåll i Sverige. Jämfört med den sista folk- och bostadsräkningen 1990 har antalet hushåll ökat med 9,0 procent. Befolkningen har under samma period ökat med 11,2 procent.

Läs mer

Kraftig försämring i PISA

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012 (The OECD Programme for International Student Assessment). Utmärkande är att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.

Läs mer

Regional tillväxt 2013

Rapport från Tillväxtanalys som beskriver tillståndet och utvecklingen i Sveriges regioner.

Läs mer

Rapport om ägarskiften i svenska företag

Tillväxtanalys rapport om ägarskiften i svenska företag visar bl a att Sverige har en hög andel företagare över 55 år jämfört med andra länder.

Läs mer

SKLs Ekonomirapport

SKLs ekonomirapport i oktober 2013 visar bla att 2013 beräknas kommuner och landsting redovisa ett sammantaget resultat på 10 miljarder. En bidragande orsak är en återbetalning från AFA Försäkring på samma belopp. För 2014 bedömer SKL att resultatet faller rejält, till 5 miljarder kronor.

Läs mer

SCBs sysselsättnings- prognos till år 2035

Enligt SCB:s senaste sysselsättningsprognos beräknas antalet förvärvsarbetande öka med 490 000 personer till drygt 4,9 miljoner år 2035. Större delen av ökningen utgörs av utrikes födda.

Läs mer

SKLs öppna jämförelse om företagsklimat i kommunerna

För andra gången har SKL genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 189 kommuner ingår i undersökningen.

Läs mer

Goda exempel för lokal och regional attraktivitet

Genom näringsdepartementet så presenteras goda exempel för ökad lokal och regional attraktivtet.

Läs mer

Strategier för regional kompetensförsörjning

Rapporten Strategier för regional kompetensförsörjning från Tillväxtanalys visar på strategier och verktyg som syftar till att ge en överblick och en struktur över hur regionerna kan arbeta med kompetens- och arbetskraftsförsörjning.

Läs mer

Kommunal översikts- planering och regionala utvecklingsprogram

Rapporten Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram från Tillväxtanalys visar på möjligheter och utmaningar att använda fysisk planering som verktyg i lokalt- och regionalt tillväxtarbete.

Läs mer

Svensken flyttar i snitt elva gånger

En artikel från SCB kring flyttflöden visar bl a att svenskarna flyttar i genomsnitt 11 gånger under sin livstid och att två av tre flyttningar sker inom kommunen.

Läs mer

Svenska kommuner duktiga på strukturomvandling

Artikel om strukturomvandling i svenska kommuner.

Läs mer

Kan kommuner påverka tillväxt och i så fall hur?

Tillväxtverket har gjort en kvalitativ studie på temat Kan kommuner påverka tillväxt och i så fall hur?

Läs mer

Framgångsfaktorer och fallgropar från 24 tillväxtprojekt

Tillväxtverket har gjort en studie som analyserar erfarenheter från 24 lokala/regionala tillväxtprojekt.

Läs mer

Generationsväxlingen 2010-2025

Arbetsförmedlingens rapport kring Generations- växlingen 2010-2025 visar på stora pensionsavgångar och brist på arbetskraft i många kommuner.

Läs mer

MÅNADENS FRÅGA

ÅRETS TILLVÄXTKOMMUN


Stockholm - Årets Tillväxtkommun 2013!

Den 20 november utsågs Stockholm till Årets Tillväxtkommun 2013. Priset delades ut av näringsminister Annie Lööf vid en ceremoni i Stockholms stadshus.

Läs mer om Årets Tillväxtkommun

SVERIGEFAKTA

RELATIVT ARBETSLÖSHETSTAL: 8,6%
((15-74 år), första kvartalet 2014)

Mer nyckeltal »

TILLVÄXTGUIDEN

Ett enkelt statistikverktyg för jämförelser mellan kommuner och regionfamiljer inom tillväxtområdet

Läs mer

TILLVÄXTKARTAN

Ett enkelt kartverktyg för jämförelser mellan kommuner inom tillväxtområdet.

Läs mer 

SENASTE FILM

Lunchseminarium Ny i Sverige - vad kan jag bidra med?

Till filmen

--